Woorden leren

  • Type of plak woordkoppels in het tekstvak
  • Gebruik een nieuwe regel voor ieder koppel
  • Oefen van links naar rechts, en van rechts naar links
  • Oefen het dictee